Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej odznaczył medalem XXV-lecia działalności prezesa Coperniusa Dariusza Kostrzewę.

– Dziękuję za pomoc, troskę i opiekę, którą otrzymujemy – powiedział Tomasz Kuplicki, wiceprezes sopockiego oddziału związku wręczając medal. Ryngrafy za pomoc medyczną udzieloną przez lekarzy i pielęgniarki otrzymały oddział chorób wewnętrznych i oddział neurologii.

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał odznaczenie Pro Patria profesorowo Jarosławowi Sławkowi, ordynatorowi neurologii.

Natomiast pielęgniarki i położne ze Szpitala im. Mikołaja Kopernika i Szpitala św. Wojciecha otrzymały wyróżnienia, które są przyznawane przez pacjentów.

Niektóre z pielęgniarek i położnych dostały złote czepki. Są to nagrody za szczególne zaangażowanie, wzorową pracę oraz działalność na rzecz szpitala oraz samorządu pielęgniarskiego. Laureatkom wręczono wpinki w postaci złotych czepków oraz dyplomy uznania. Wyróżnienia te co roku przyznaje Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych na wniosek szpitala, w którym pracują.

Natomiast wysoka jakość leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów zostały potwierdzone certyfikatami akredytacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, które ponownie dostały je dwa podmioty lecznicze wchodzące w skład spółki Copernicus.

Akredytacja jest zewnętrzną metodą oceniającą jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. Akredytacji udziela minister zdrowia na wniosek Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Szpital występuje o akredytację. Gdy spełnia określone kryteria, otrzymuje certyfikat na 3 lata. Po tym okresie zostaje ponownie przeprowadzona ocena i w przypadku pozytywnej opinii jest ona przedłużana.

 

 

Placówka, która ubiega się o certyfikat powinna spełniać kilka warunków. Należą do nich między innymi wzrost satysfakcji pacjentów i pracowników, zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników poprzez walkę z zakażeniami szpitalnymi, bieżącą kontrolę aparatury i sprzętu, poprawa stanu technicznego oddziałów i jakości świadczonych usług, polepszenie jakości i organizacji pracy a także edukacja i integracja pracowników.

W Polsce akredytację ma 213 szpitali, z czego 19 znajduje się w województwie pomorskim. Ze szpitali marszałkowskich certyfikaty otrzymały: Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku oraz Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o., Szpitale Pomorskie sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni oraz Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o., Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim.

Źródło: www.pomorskie.eu