Umowę o dofinansowanie inwestycji 31 lipca 2017 podpisali: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek województwa Wiesław Byczkowski oraz profesor Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Decyzją zarządu województwa pomorskiego projekt otrzymał prawie 10,2 mln zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki nowemu centrum geriatrii pomorscy seniorzy będą mieli łatwiejszy dostęp do usług zdrowotnych, lepiej dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb. Ośrodek będzie świadczył kompleksowa opiekę ambulatoryjną. Dzięki sprawnemu leczeniu i rehabilitacji pacjenci szybciej uzyskają samodzielność.
– To jest drugi taki projekt, który będzie realizowany na terenie województwa pomorskiego. Pierwsze centrum opieki geriatrycznej powstaje w Sopocie – mówi marszałek Struk.

– Dla nas rozwój usług medycznych geriatrii jest bardzo ważny – podkreśla profesor Jacek Bigda. - To początek nowej organizacja naszego szpitala. Nowe centrum geriatrii będzie współpracowało w zakresie lecznictwa szpitalnego z kliniką geriatrii, która powstanie w budowanym właśnie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

Inwestycja obejmie między innymi prace remontowo-budowlane, zakup wyposażenia do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i pulmonologicznej. Będzie nowy sprzęt medyczny do diagnostyki i terapii w zakresie funkcji poznawczych, a także systemów do teleopieki nad pacjentem, telerehabilitacji domowej oraz monitoringu pacjentów.

 [-DOKUMENT_HTML-]

By zapewnić odpowiednią opiekę dla seniorów w nowym Centrum Geriatrii w Gdańsku lekarze POZ, specjaliści i pielęgniarki przejdą specjalistyczne szkolenia. Przeszkoleni zostaną także fizjoterapeuci, psychologowie, dietetycy, pracownicy socjalni, opiekunowie, wolontariusze oraz absolwenci Wydziału Zdrowia Publicznego GUMed.

Projekt utworzenia Centrum Geriatrii zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z mechanizmu finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S).

Inwestycja wpisuje się w założenia Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego oraz  projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa pomorskiego". Realizacja inwestycji zakończy się w sierpniu 2020 roku.

Źródło: www.pomorskie.eu

 [-OFERTA_HTML-]