Projekt finansowany był przez województwo pomorskie i realizowany w latach 2014-2015. 

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano pomieszczenia na I piętrze budynku szpitala z przeznaczeniem na oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz zakupiono nowoczesny sprzęt. Wśród zakupionych urządzeń znalazły się: zestaw pomp infuzyjnych i objętościowych oraz stacje dokujące, respiratory wysokiej klasy, łóżka do intensywnej opieki medycznej z przechyłami bocznymi oraz szafkami przyłóżkowymi, wózki reanimacyjne i zabiegowe.

Czytaj: Poszukiwane są łóżka na intensywnej terapii >>>

Ponadto rozbudowano posiadaną centralę monitorującą. Oficjalne otwarcie oddziału odbyło się 13 sierpnia 2015.

Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi są tematem szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Jego celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat nowych regulacji, z jednoczesnym omówieniem tematów, które szczególnie budzą jeszcze wiele wątpliwości wśród praktyków stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych. Przekazywana wiedza opiera się na konkretnych przykładach i orzecznictwie, przy jednoczesnym uwzględnieniu faktu, iż za chwilę otworzą się nowe drogi pozyskiwania pieniędzy na dofinasowanie inwestycji z Unii Europejskiej.

Więcej informacji: www.profinfo.pl