Odbyły się także szkolenia personelu, podnoszące kwalifikacje rehabilitantów, w tym między innymi specjalistyczny kurs PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation, torowanie nerwowo-mięśniowe), kursy: w zakresie drenażu limfatycznego, dotyczące  rehabilitacji kardiologicznej, w zakresie stosowania metody Bobath w pracy z pacjentami z problemami centralnego układu nerwowego, w zakresie stosowania metody McKenziego. Łącznie przeszkolono 22 osoby.

Poza oddziałem rehabilitacji neurologicznej, na Centrum składają się: poradnia rehabilitacji neurologicznej, poradnia rehabilitacji kardiologicznej, ośrodek rehabilitacji dziennej z obszaru neurologii, ośrodek rehabilitacji kardiologicznej, pracownia prób wysiłkowych, zakład rehabilitacji ambulatoryjnej z działami: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu, rejestracja oraz oddział rehabilitacji kardiologicznej posiadający 10 łóżek.

W ramach projektu „Poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych w regionie poprzez utworzenie w Copernicusie Podmiocie Leczniczym sp. z o.o., Centrum Rehabilitacji Leczniczej wraz z oddziałem rehabilitacji neurologicznej", w lutym i marcu 2015 roku został przeprowadzony program diagnostyczno-profilaktyczny „Zdrowe serce", który obejmował ocenę ryzyka wystąpienia ostrych incydentów sercowo-naczyniowych oraz określenie indywidualnego postępowania prozdrowotnego, mającego na celu modyfikację czynników ryzyka. Uczestniczyło w nim ponad tysiąc osób. Kolejny program, zaplanowany w czasie od lipca do września 2015 roku  ma na celu poprawę dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych osób z obciążeniami neurologicznymi. Planuje się, że z programu skorzysta 120-160 osób. Wartość inwestycji wynosi ponad 7,32 mln zł, a dofinansowanie z UE to prawie 4,73 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.