Kampania prowadzona jest pod hasłem "Dziecko Ci nie powie". Zbiórka pieniędzy na uruchomienie programu potrwa do końca grudnia. Można je przekazać wysyłając sms o treści POMOC pod numer 73 565 (koszt 3,69 zł z VAT). Akcję wspierać można także na www.synapsis.org.pl/pomoc/

Radiowa Trójka przekaże na ten cel całkowity dochód z trzech piątkowych aukcji (6, 13 i 20 grudnia) w popołudniowym programie "Zapraszamy do Trójki". Podczas aukcji licytowane będą przedmioty podarowane stacji przez ludzi kultury, sztuki i sportu. Opisy i zdjęcia licytowanych przedmiotów będą dostępne na www.swietabezgranic.pl

Trójka przekaże też na wsparcie programu dochód ze sprzedaży płyt "Święta bez granic 2013".

"Szacuje się, że wśród urodzonych w 2014 roku w Polsce dzieci aż 1500 uzyska diagnozę autyzmu. Niestety u większości rozpoznanie zaburzenia nastąpi dopiero około szóstego roku życia lub później, co znacznie zmniejszy szanse na samodzielne życie" – ocenia prezes fundacji SYNAPSIS dr Michał Wroniszewski, prywatnie ojciec 31-letniego autystycznego Dominika.

Fundacja SYNAPSIS przekonuje, że "wczesna diagnoza i intensywna terapia może prowadzić do poprawy funkcjonowania dziecka z autyzmem w stopniu zbliżonym lub równoznacznym z wyleczeniem". Według jej szacunków może to dotyczyć 10-15 proc. dzieci. U pozostałych szybko zdiagnozowanych i objętych terapią maluchów można znacznie ograniczyć skutki niepełnosprawności. Stąd pomysł uruchomienia pierwszego w Polsce programu wykrywania autyzmu niemowląt i małych dzieci przed 18. miesiącem życia.

Program ma pozwolić wyłapywać niepokojące objawy u dzieci z grup ryzyka. Te grupy to m.in. dzieci, których starsze rodzeństwo, któreś z rodziców, ktoś z dalszej rodziny ma już zdiagnozowane zaburzenia spektrum autyzmu; wcześniaki, szczególnie te z wagą urodzeniową poniżej 1500 gramów; dzieci z ciąż i porodów z powikłaniami; dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

Według danych SYNAPSIS, 33 proc. rodziców dzieci z autyzmem relacjonuje, że obserwowało niepokojące objawy w rozwoju dziecka przed ukończeniem przez nie pierwszego roku życia. 80 proc. ojców i matek dostrzegało zaś niepokojące symptomy u niespełna dwuletnich maluszków.

Joanna Grochowska, wiceprezes SYNAPSIS i terapeutka specjalizująca się w terapii maluchów, wskazuje, że autyzm jest tak szczególnym zaburzeniem rozwoju, że w diagnostyce podstawowe znaczenie mają informacje od rodziców i bezpośrednia obserwacja dziecka. "To spektrum objawów, które u każdego dziecka mogą wyglądać w różny sposób i mieć różne natężenie. Nie można go zdiagnozować poprzez badania krwi, tomografię komputerową, czy EEG" - podkreśla Grochowska.

Według niej problem polega na tym, że nikt nie chce diagnozować malutkich dzieci, a lekarze i psychologowie nie mając wiedzy o objawach autyzmu u malutkich dzieci odraczają diagnozy, czasem nawet o kilka lat.

Kampanii "Dziecko Ci nie powie" towarzyszy m.in. spot telewizyjny, promujący charytatywny numer sms.

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, wynikającym z nieprawidłowości w rozwoju funkcji mózgu dziecka. Powoduje trudności w postrzeganiu świata, porozumiewaniu się i kontaktach społecznych. Wcześnie rozpoczęta terapia i edukacja prowadzą do osiągania samodzielności, często ujawniają też wyjątkowe zdolności.

ONZ oficjalnie uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata, obok raka, cukrzycy i AIDS. Nie ma dokładnych danych co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Jednak przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach (w Polsce takich badań nie było), szacuje się, iż osób tych może być ok. 30 tys.