- Oprócz Fromborka zgodę o starania na przyznanie takiego statusu dostały także pobliskie sołectwa – Bogdany i Ronin – mówi marszałek Jacek Protas, który jest członkiem Komisji Wspólnej. – To ważna decyzja z punktu widzenia całego regionu, dlatego że rozszerzanie funkcji uzdrowiskowej najcenniejszych klimatycznie obszarów jest jednym z celów naszej strategii rozwoju.

Gminie zależy na lecznictwie chorób ortopedyczno-urazowych, chorób reumatologicznych, chorób naczyń obwodowych i układu nerwowego. Ministerstwo przychyliło się do tego wniosku i uznało, że warunki środowiskowe, występujące naturalne surowce i klimat po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego gwarantują możliwość prowadzenia leczenia, tym samym umożliwiają ubieganie się w przyszłości o status uzdrowiska.
 

Oprac. Magdalena Okoniewska

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego