Stwierdzania zgonu oraz wystawianie karty zgonu jest obecnie regulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, póz. 202). Zgodnie z § 2 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich.

Lekarze już wielokrotnie wskazywali, że jest to rozwiązanie archaiczne. Taka regulacja zupełnie nie przystoi do obecnych czasów. Społeczeństwo jest dzisiaj bardziej mobilne. Pacjenci nie leczą się w swoich przychodniach rejonowych i szpitalach powiatowych. Rejonizacja dawno została zniesiona.

Źródło: www.federacjapz.pl