FPZ będzie kontynuować protest w sprawie konfliktu receptowego
\\

Protest lekarzy i świadczeniodawców, dotyczący problemów z wypisywaniem recept refundowanych, będzie kontynuowany. Tak zadecydowano na Nadzwyczajnym Spotkaniu Zarządu Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

27 czerwca br. w Zabrzu odbyło się Nadzwyczajne Spotkanie Zarządu Federacji PZ. Głównym tematem posiedzenia była analiza sytuacji związanej z protestem wobec kar za nienależną refundację.

Obecni na spotkaniu postanowili kontynuować protest lekarzy i świadczeniodawców. Jego celem jest doprowadzenie do likwidacji bezprawnych zapisów w umowach dla świadczeniodawców o karze zwrotu nienależnej refundacji, a następnie wyłączenie lekarzy z samego procesu refundacji.

Jednogłośnie uznano, że jeśli do 1 lipca 2012 r. nie zostanie dokonana zmiana w umowach na wypisywanie leków refundowanych przez lekarzy prywatnie praktykujących – będzie to wyrazem złej woli decydentów w załatwianiu tych postulatów i protest zostanie zaostrzony.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.federacjapz.pl, stan z dnia 28 czerwca 2012 r.

\
Data publikacji: 28 czerwca 2012 r.