Federacja podaje, że stawki żywieniowe dla pacjentów w szpitalach – które ustalają kierownicy poszczególnych podmiotów leczniczych – wynoszą w większości placówek 5 zł dziennie. Według Federacji to niedopuszczalnie niska kwota dla osób wymagających wzmocnienia organizmu w chorobie czy po zabiegach. Niepokojące jest także, że rosną ceny energii, paliwa i żywności – a stawka żywieniowa pozostaje cały czas na tym samym poziomie.

- Rozwiązywanie problemów służby zdrowia powinno być kompleksowe – dotyczy to zarówno wynagradzania pracowników służb medycznych, odpowiedniego zarządzania pracą pielęgniarek – których jest w zawodzie coraz mniej, jak i rzetelnego wynagradzania za zamawiany sprzęt czy usługi. Nie może być tak, że bezpieczeństwo pacjentów jest narażane tylko dlatego, że służba zdrowia nadal boryka się z problemami. Obywatele od lat ponoszą koszty złych decyzji i niewydolnego systemu opieki zdrowotnej. Należy jak najszybciej dokonać zmian, które wpłyną na poprawę sytuacji w służbie zdrowia – a co za tym idzie wynagrodzeń i bezpieczeństwa pacjentów. Ważne jest, by usługi, w tym żywienie, nie były w tym kontekście pomijane. Szacujemy dalszy wzrost cen artykułów spożywczych. Na bazie dostępnych materiałów oraz kontaktów z dostawcami oceniamy wzrost cen koszyka podstawowego od 15-20 procent do końca marca 2018 – ocenia Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Wzrost cen artykułów spożywczych jest przewidywano średnio o 4,6 procenta, wzrost kosztów energii – o 5-10 procent w zależności od rodzaju odbiorcy. Nowe Prawo Wodne skutkuje zapowiadanymi przez samorządy podwyżkami opłat za wodę oraz ścieki w wysokości 5-8 procent, a wzrost płac powiększył koszt płac o 19 procent.

- Żywienie jest jednym z elementów terapii – źle odżywiony pacjent jest bardziej narażony na zakażenia czy odleżyny. To ważny i niezbędny element terapii, którego nie można pomijać – a przede wszystkim integralna część procesu leczniczego. Misja i obowiązki personelu medycznego – który bez wątpienia powinien być właściwie wynagradzany – powinny iść w parze z dbałością o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentem. Takie postulaty prezentujemy od wielu lat – systematycznie apelując do ministra zdrowia – podkreśla Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Sprawa szpitalnego menu zaniepokoiła także Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, który zaapelował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, by wraz z NFZ zainteresował się wyżywieniem pacjentów. Zdaniem RPO, złemu menu jest winna chęć oszczędzania na jedzeniu pacjentów, bo trzeba je sfinansować w ramach kontraktu z NFZ. Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponował, by prawo do żywienia, zgodnie ze stanem zdrowia leczonej osoby, wpisać do Karty Praw Pacjenta.

Źródło: FPP, NIPiP

 

 [-OFERTA_HTML-]