Flu Forum jest doroczną debatą ekspertów medycznych, przedstawicieli instytucji i organizacji państwowych oraz przedsiębiorców. Konferencja służy wypracowaniu rozwiązań minimalizujących zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki zachorowań na grypę. W tym roku celem jest zaangażowanie pracodawców i przedstawicieli jednostek samorządowych do tego, by wypracować optymalne metody współpracy środowisk medycznych, samorządowych i pracowniczych w celu ograniczenia skutków epidemii grypy – nie tylko medycznych, lecz także społecznych i ekonomicznych.
Corocznie koszty bezpośrednie dotyczące terapii grypy, zakupu leków, wizyt ambulatoryjnych i hospitalizacji stanowi jedynie 10–15%. Zdecydowana większość (w sezonie epidemii nawet 4,3 mld PLN) to koszty pośrednie, czyli te ponoszone w związku z absencją pracowników, ich długotrwałą niezdolnością do pracy oraz obniżoną efektywnością. Jak wynika z opracowanego przez ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy we współpracy z Ernst & Young dokumentu, w sezonie koszty związane z epidemią grypy mogą być bardzo wysokie. Doświadczenia wielu przedstawicieli kadry zarządzającej wskazują na to, że pomimo udostępniania nieodpłatnych szczepień przeciw grypie w prywatnych pakietach medycznych oferowanych pracownikom, wciąż zbyt mało osób z nich korzysta. Dlatego warto zintensyfikować działania zmierzające do przekonania pracowników o korzyściach wynikających ze szczepienia. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przygotowali poradnik dla pracodawców, zatytułowany: Grypa w pracy, w którym przedstawiono korzyści wynikające z promocji szczepień wśród pracowników, wraz z prezentacją przykładowej strategii wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.
Poradnik został udostępniony bezpłatnie w wersji elektronicznej – na stronie: www.opzg.pl.

Źródło: www.pracodawcyrp.org