Taka praktyka jest niezgodna z prawem, ale wynika z faktu, że szpitale działają na kredyt, a średni termin zapłaty w sektorze ochrony zdrowia to 285 dni.

Rezygnacja przez firmy z odsetek ustawowych za opóźnione płatności to kolejny sposób na szukanie oszczędności przez szpitale. Klauzule, w których wyłącza się te regulacje, wpisywane są do specyfikacji przetargowych.

Według Marka Kowalskiego, przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich i członka Rady Zamówień Publicznych, jest to próba obejścia powszechnie obowiązującego prawa.

Cały artykuł: www.gazetaprawna.pl

 [-OFERTA_HTML-]