Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA) wybrała podczas sesji nadzwyczajnej profesora Guido Rasiego na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Agencji. Dyrektor zostanie mianowany po wysłuchaniu przed Parlamentem Europejskim.

Profesor Rasi przedstawi oświadczenie przed Komitetem ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego 13 października 2015. Nowy Dyrektor Zarządzający zostanie mianowany po tej sesji.

- Musimy sprostać oczekiwaniom pacjentów odnośnie dostępu do nowych i bezpiecznych opcji leczenia. Oznacza to, że procedura dopuszczania leków nie tylko będzie wspierana na wczesnym etapie rozwoju i badań, ale będziemy dążyć do tego, aby umożliwić jak najlepsze wykorzystanie rzeczywistych danych przez cały cykl życia produktów leczniczych - powiedział po ogłoszeniu nominacji profesor Rasi.

Pełniący obowiązki Dyrektora Zarządzającego, Andreas Pott, będzie kontynuował zarządzanie działalnością EMA i prawnie ją reprezentował do czasu oficjalnego podjęcia obowiązków przez Dyrektora Zarządzającego.

Europejska Agencja Leków EMA (European Medicines Agency) to agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Londynie. Poprzednio występowała pod nazwą EMEA. Została utworzona w 1993 roku na podstawie Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93. Agencja zapewnia koordynację oceny i nadzoru produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych na całym terytorium Unii Europejskiej.

W 2014 roku Europejska Agencja Leków rekomendowała 102 nowe produkty lecznicze w celu dopuszczenia ich do obrotu, były wśród nich produkty stosowane u ludzi (82) oraz u zwierząt (20). Liczba wniosków dotyczących leków sierocych wzrosła o 63 procent, a dotyczących produktów leczniczych dla ludzi o 16 procent w stosunku do roku 2013.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.urpl.gov.pl, stan z dnia 2 października 2015 r.