W związku z tym 3 ośrodki w województwie mazowieckim zmieniają swoje nazwy: Affidea Warszawa Solidarności (Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego) dawniej Euromedic Mazowieckie Centrum Medyczne, Affidea Warszawa Szaserów (Wojskowy Instytut Medyczny) dawniej Euromedic Mazowieckie Centrum PET/CT oraz Affidea Otwock Borowa (Europejskie Centrum Zdrowia) dawniej Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Otwocku.

Jak wyjaśniła firma w komunikacie, Polska, jako pierwszy kraj z 14 państw, w których działa Grupa Euromedic przejdzie zmianę tożsamości na Affidea. „Nowa marka lepiej niż dotychczasowa odzwierciedla trzy najważniejsze wartości, którymi firma kieruje się w swojej codziennej pracy z pacjentami. Włoskie słowo Affinita oznacza relację i więź z drugim człowiekiem. Fide pochodzi z łaciny i oznacza wiarę oraz zaufanie. Idea z kolei jest tym, co każe nieustannie się rozwijać i poszukiwać najlepszych rozwiązań. Elementem nadrzędnym w stosunku do wszystkich tych wartości jest ludzkie zdrowie” – czytamy w komunikacie. 

Czytaj: Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Wałbrzychu: inwestycja w nowy sprzęt >>>
   
W Polsce firma Affidea (dawny Euromedic) obecna jest od 2000 roku. Sieć działa w 14 krajach w Europie: w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Portugalii, Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii oraz na Litwie. To jeden z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Europie.

W 145 centrach medycznych, będących wyłączną własnością firmy, zapewnia usługi w zakresie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej. Firma zatrudnia blisko 3000 wykwalifikowanych specjalistów medycznych, w tym 800 lekarzy. Od początku swojej działalności spółka zainwestowała w Polsce ponad 400 milionów złotych w rozwój nowoczesnych technologii medycznych.