W Komunikacie CSIOZ czytamy, że udało się przywrócić pełną funkcjonalność systemu ePUAP. Przypomnijmy, że ograniczenie funkcjonalności Platformy było spowodowane wystąpieniem błędu uniemożliwiającego składanie podpisu za pomocą profilu zaufanego przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe.


Źódło: www.csioz.gov.pl