Dokonano tego poprzez sprzedaż 100 procent udziałów w spółce zależnej, do której Enel-Med wniósł 7 placówek diagnostycznych. Dzięki tej transakcji spółka może w pełni realizować plan inwestycyjny na lata 2014-2016, który zakłada rozwinięcie działalności o nowe rynki, utworzenie komercyjnych placówek profilowanych w wybranych specjalnościach, takich jak ortopedia z rehabilitacją i medycyna estetyczna, czy rozwój stomatologii.

- Zawarta transakcja przyczyni się również do rozwoju działań w obszarze diagnostyki obrazowej. Dowodem na to jest zawarta w połowie 2014 roku umowa na zakup 4 nowoczesnych rezonansów magnetycznych i 12 aparatów USG. Już w 2014 roku w nowy rezonans został wyposażony Szpital Zacisze, a w przyszłym roku pozostałe trzy rezonanse zostaną zlokalizowane w Katowicach, we Wrocławiu oraz w klinice medycyny sportowej w Warszawie. Ponadto badania z zakresu diagnostyki obrazowej można wykonać również w drugim szpitalu  spółki w Warszawie – Szpitalu Centrum oraz w przychodni w Gdańsku – mówi Adam Rozwadowski, prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med. 

Czytaj: Enel-Med: wzrost przychodów ze sprzedaży abonamentów >>>

W 2014 roku pomimo spadku sprzedaży w ramach diagnostyki, spółka osiągnęła wzrost przychodów.  Całkowita sprzedaż wyniosła 210 mln zł, co stanowi wzrost o 5 procent w porównaniu z rokiem 2013. Na osiągnięty wynik największy wpływ miał przede wszystkim 20-procentowy wzrost przychodów w obszarze przychodni (sprzedaż abonamentów medycznych, usług dla klientów indywidualnych i towarzystw ubezpieczeniowych), stanowiącym 67 procentowy udział w strukturze przychodów.

Ponadto, w połowie 2014 roku pion diagnostyki i szpitali został podzielony na dwa oddzielne piony. Wpłynęło to na zapowiadany w strategii rozwoju spółki wzrost sprzedaży usług komercyjnych w szpitalach, zanotowano 32 procent wzrostu w drugim półroczu w porównaniu z pierwszym półroczem 2014 roku.

W prezentowanym okresie zysk netto spółki wyniósł 41,4 mln zł, a EBITDA 48,3 mln zł. Na osiągnięty wynik wpłynęła transakcja sprzedaży udziałów w spółce zależnej.

Rok 2015 będzie rokiem dalszych działań inwestycyjnych. W drugiej połowie roku Enel-Med otworzy swoją pierwszą placówkę medyczną na rynku śląskim – w Katowicach, a także w pierwszej połowie roku - drugą już przychodnię we Wrocławiu. Spółka planuje również uruchomienie dwóch nowych wysokospecjalistycznych placówek profilowanych w Warszawie, w tym klinikę medycyny sportowej na terenie Klubu Legia Warszawa. W planach spółki jest również zwiększanie potencjału stomatologii poprzez sukcesywne zwiększanie liczby gabinetów stomatologicznych (do 45 w 2015 roku) oraz rozwijanie diagnostyki obrazowej w Warszawie i innych miastach Polski. 

Rok 2014 był rokiem inwestycji i realizacji przyjętej strategii rozwoju. W maju uruchomiona została największa i najnowocześniejsza placówka wieloprofilowa Enel-Med, zlokalizowana na terenie prawobrzeżnej Warszawy – w Centrum Handlowym Promenada, a pod koniec roku 2014 powstała pierwsza, zapowiadana w strategii, profilowana placówka komercyjna – klinika medycyny estetycznej Estell.

- 2014 rok to również prace nad uruchomieniem kliniki medycyny sportowej – Enel-Med Sport, zlokalizowanej na terenie Klubu Legia Warszawa, której spółka została oficjalnym partnerem medycznym – dodaje Adam Rozwadowski.