Grupa EMC Instytut Medyczny prowadzi obecnie 10 szpitali i 16 przychodni  z ponad 1 600 łóżkami w 6 województwach, z czego 6 szpitali na Dolnym Śląsku. Natomiast w skład Polskiej Grupy Uzdrowisk wchodzi 6 uzdrowisk także zlokalizowanych głównie w województwie dolnośląskim.

- Bardzo nas cieszy partnerstwo z Polską Grupą Uzdrowisk, jedną z największych tego typu grup w Polsce, ponieważ w wielu przypadkach oferty usług EMC i PGU mogą doskonale się uzupełniać. Tym samym, wspólnie będziemy mogli wychodzić naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej wymagających pacjentów i kuracjuszy. EMC ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu szpitalnym w wielu obszarach, w tym między innymi w chirurgii, ortopedii, rehabilitacji, czy bariatrii. Rozszerzeniem oferty turnusu odchudzającego w uzdrowisku może być leczenie otyłości balonem żołądkowym, które z powodzeniem stosujemy od wielu lat w Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu -  powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

-  Chcemy tworzyć nie tylko wspólne produkty, ale i kreować trendy nowoczesnego lecznictwa szpitalnego, połączonego z rehabilitacją uzdrowiskową. Jako Grupa PGU prowadzimy szeroko zakrojone działania, nie tylko obejmujące unowocześnienie bazy noclegowej i rehabilitacyjno – zabiegowej naszych sześciu uzdrowisk, ale również zależy nam na aktywnej współpracy ze specjalistami o możliwie najwyższych kwalifikacjach w zakresie medycyny, rehabilitacji i lecznictwa, tak żeby zapewnić naszym pacjentom kompleksowość i ciągłość świadczeń w zakresie profilaktyki, leczenia i edukacji zdrowotnej na najwyższym poziomie, w oparciu właściwości bioklimatyczne i bogactwo surowców naturalnych – dodał Robert Rozmus, p. o. prezesa  zarządu KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, właściciela Polskiej Grupy Uzdrowisk

EMC Instytut Medyczny SA jest największym w Polsce prywatnym właścicielem szpitali i przychodni. 80 procent przychodów Grupy pochodzi z Narodowego Funduszu Zdrowia. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Od 2005 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład Grupy EMC  wchodzą:  EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach, Szpital św. Anny w Piasecznie, Szpital Zdrowie w Kwidzynie oraz Szpital na Bema w Lubinie.

Do Grupy należą także: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC obejmują opieką medyczną ponad milion mieszkańców 6 województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się blisko100 tysięcy pacjentów.     

Polska Grupa Uzdrowisk została powołana do życia w 2011 roku. Obecnie jest największą, bo składającą się z sześciu kurortów, siecią uzdrowisk w całej Polsce, w składzie: Uzdrowiska Kłodzkie, a wraz z nimi Uzdrowiska: Polanica, Duszniki i Kudowa, a także Uzdrowisko Cieplice, Uzdrowisko Połczyn oraz Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa. Kurorty te posiadają najszerszą ofertę lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej, w oparciu o unikatowe na skalę kraju i Europy surowce lecznicze, takie jak wody mineralne, borowina, świerk, czy solanka.


Oprac. Magdalena Okoniewska

Źródło: EMC