Europejska Agencja Leków wprowadziła wytyczne dla firm farmaceutycznych produkujących produkty lecznicze stosowane w leczeniu schizofrenii. Dokument, opublikowany 9 października br., aktualizuje poprzednie wytyczne z 1995 roku. Opisuje on główne wymagania dotyczące opracowywania produktów leczniczych do leczenia schizofrenii w odniesieniu do badania projektu i populacji pacjentów.

Wytyczne zawierają także omówienie takich szczegółowych kwestii, jak odporne na leczenie populacje pacjentów oraz inne szczególne grupy pacjentów (dzieci i młodzież).

20 września 2012 r. Wytyczne zostały przyjęte przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, po wprowadzeniu uwag przedstawionych w publicznej fazie konsultacji.

Wytyczne wchodzą w życie 1 kwietnia 2013 roku.

Źródło: www.ema.europa.eu