Elektroniczna dokumentacja medyczna od 2017 roku
\\

W dniu 31 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa przesuwająca do dnia 31 lipca 2017 r. obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej we wszystkich podmiotach udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.

Pierwotnym założeniem ustawodawcy było wprowadzenie wskazanego wyżej obowiązku od dnia 1 sierpnia 2014 r. Z uwagi jednak na skalę przedsięwzięcia oraz różny stopień informatyzacji podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzenie przepisów przejściowych było niezbędne ze względu na konieczność przygotowania odpowiednich i kompleksowych procesów wdrożenia. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 998) pozwoli więc na wprowadzenie niezbędnych zmian do obecnie istniejących systemów informatycznych i przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, ma to się również przyczynić do optymalnego rozłożenia kosztów zmian oraz możliwości pozyskania środków finansowych na ich wprowadzenie. Nowy okres przejściowy pozwoli więc świadczeniodawcom na pozyskanie współfinansowania projektów informacyjnych w ochronie zdrowia ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 31 lipca 2014 r.

\
Data publikacji: 31 lipca 2014 r.