Eksperci pokazują wady ustawy refundacyjnej
\\

Ustawa refundacyjna ma wiele błędów legislacyjnych, m. in. stworzyła nowe problemy i podniosła ceny leków. Ustawa uderza w pacjentów i wprowadza chaos na rynku leków. Takie zdanie wyrażają eksperci PricewaterhouseCoopers oraz kancelarii Baker &amp McKenzie w raporcie „Do trzech razy sztuka – Ustawa Refundacyjna po publikacji trzech pierwszych wykazów”.

Ustawa refundacyjna weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Od 1 maja 2012 r. obowiązuje już trzeci wykaz produktów refundowanych wydany przez Ministra Zdrowia. Raport „Do trzech razy sztuka” podsumowuje funkcjonowanie ustawy w ciągu ostatnich miesięcy i pokazuje defekty nowych przepisów. Autorzy raportu przekonują, że wady ustawy są tak duże, że potrzebna jest nowa inicjatywa legislacyjna, która mogłaby tę sytuację poprawić. Konieczna jest zmiana lub doprecyzowanie przepisów ustawy refundacyjnej. Jeśli to się nie stanie, konsekwencje będą ponosić cały czas pacjenci.

Najważniejsze niedoskonałości ustawy refundacyjnej:

- niejasność zasad refundacji;

- nieczytelny tryb wydawania decyzji refundacyjnych i ustalania limitów;

- ceny sztywne spowodowały wzrost cen leków i ograniczyły do nich dostęp;

- zakaz zachęt doprowadził do zablokowania normalnych i pożytecznych działań;

- zakaz reklamy aptek posiada antykonsumencki charakter;

- państwo zdecydowało o przerzuceniu na lekarzy i aptekarzy swoich obowiązków ubezpieczeniowych wobec pacjenta;

- ustawa zmusza szpitale do naruszania przepisów;

- rozwiązanie zakładające zawieranie dwustronnych umów między Ministerstwem Zdrowia a dostawcami leków, funkcjonuje wadliwie;

- wprowadzenie dużych kar.

Wielką niewiadomą, pozostaje nadal rewolucja w najtrudniejszym, szpitalnym leczeniu: w chemioterapii i w ramach programów lekowych, tj. programów sztucznie stworzonych na bazie starych programów terapeutycznych.

Więcej na ten temat na stronie internetowej MP Online.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 4 czerwca 2012 r.

\
Data publikacji: 4 czerwca 2012 r.