- Koordynowana opieka medyczna to standard, który już działa w opiece nad kobietą ciężarną, a rząd chce go wprowadzić w większości obszarów służby zdrowia - poinformował w sobotę 1 kwietnia 2017 w Szczecinie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Według niego koordynowana opieka pozwala pacjentom odzyskać podmiotowość.

 -Koordynowana ochrona zdrowia to temat kompleksowy, wymagający wielu lat nauki i wdrożeń, w Polce jest dopiero na pierwszym etapie – powiedział we wtorek 4 kwietnia 2017 podczas kongresu w Katowicach prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski. Wskazał na przykład liczącego 8 mln obywateli Izraela, gdzie cała opieka jest realizowana w modelu koordynowanej ochrony zdrowia, a średnia życia jest dłuższa od średniej w krajach OECD.
- Celem tego systemu jest utrzymywanie obywateli w zdrowiu, w miarę możliwości poza szpitalem – wskazał.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Prezes dostarczającej systemy informatyczne dla medycyny firmy Kamsoft Zygmunt Kamiński przypomniał, że opieka nad chorym w szpitalu jest najdroższa. Dlatego – jak ocenił – optymalną opiekę nad pacjentem należy roztoczyć na poziomie medycyny rodzinnej i apteki. W systemie opieki koordynowanej konieczne jest – jego zdaniem – stworzenie systemu zachęt, np. w postaci wirtualnych "pieniędzy"”, otrzymywanych za umówienie się na wizytę przez internet, przybycie w oznaczonym terminie, zgłoszenie się na badania profilaktyczne, a odbieranych w razie np. niezgłoszenia się na wizytę.

Eksperci podkreślali, że współczesny pacjent często żyje cierpiąc na przewlekłą chorobę nawet kilkadziesiąt lat, dlatego coraz bardziej potrzebuje wsparcia w organizowaniu procesu leczenia.

Dr Beata Buchelt z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oceniła, że polska służba zdrowia jest zarządzana w archaiczny sposób, krytykowany na świecie za obniżanie jakości usług medycznych, a polegający na płaceniu za wykonanie świadczenia.

- Zapominamy o tym, że dla pacjenta w długim terminie najważniejsza jest jakość, zmierzona na wielu płaszczyznach. Trzeba połączyć systemy zarządzania jakością z wynikami szpitala, z oceną pracowniczą dokonywaną raz na rok, dokonywaną poważnie, bo obecnie ma to raczej charakter formalny, niż charakter procesu zarządzania – powiedziała.

Głównym celem wprowadzenia koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży jest zapewnienie mamom i nowo narodzonym dzieciom kompleksowej opieki na każdym etapie ciąży, porodu oraz połogu, a także pełnej dostępności do świadczeń, zgodnie we wskazaniami medycznymi.

Ustawa "Za życiem" umożliwiła wprowadzenie opieki koordynowanej, którą objęte są kobiety w ciąży powikłanej, zagrożonej, spodziewające się dziecka, które w życiu płodowym zostało dotknięte nieuleczalną chorobą, a także dzieci, które zostały dotknięte chorobą w okresie okołoporodowym.

Z kolei dziecięca opieka koordynowana zawiera zintegrowaną opiekę neonatologiczną, wielospecjalistyczną opiekę pediatryczną oraz programy rehabilitacyjne dla tych dzieci. Dziecięcą opieką koordynowaną są objęte dzieci do ukończenia trzeciego roku życia, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w okresie rozwoju dziecka lub w czasie połogu. (pap)