Zgodnie z opublikowanymi założeniami papierowe recepty będą obowiązywały jeszcze prawie przez trzy lata, natomiast skierowanie w formie papierowej na badania lekarz wystawi na dotychczasowym formularzu jeszcze na początku 2017 roku. Z założeń wynika, że placówki medyczne będą musiały wystawiać pacjentom tylko elektroniczne recepty od 1 sierpnia 2016 r. Natomiast e-skierowania i e-zlecenia będą obowiązkowe od 1 marca 2017 r.

Pierwotnie zapowiadano, że e- reforma w systemie opieki zdrowotnej zostanie w pełni przeprowadzone do 1 sierpnia 2014 r.

Jednak jak wynika z przedmiotowego projektu resort zdrowia zdecydował się przesunąć termin e-reformy w szpitalach i przychodniach.

Źródło: www.mz.gov.pl