Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk przypomniał, że absolwenci akademii medycznych – oprócz między innymi sumiennego spełniania swoich obowiązków, służenia życiu i zdrowiu ludzkiemu – przyrzekają stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda im się wynaleźć i udoskonalić.

Przytaczając przykłady osiągnięć medycznych ostatnich ponad 100 lat uhonorowanych Nagrodą Nobla, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego starał się uświadomić uczestnikom spotkania, jak dzięki poszukiwaniom i innowacyjności udało się przełamać wiele barier w medycynie i zapobiec nieuleczalnym kiedyś chorobom. Obecnie podstawowym wyzwaniem jest walka z chorobami cywilizacyjnymi: chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, otyłością czy chorobami płuc.

Zdaniem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera, aby powstawały innowacje musi jednak istnieć synergia między poszczególnymi elementami naszego życia społecznego. - Nie wystarczy tylko zwiększanie budżetu przeznaczonego na badania naukowe. Musimy zadbać przede wszystkim o zbudowanie powszechnego szacunku społecznego dla ludzkiej kreatywności, a z tym nie jest w Polsce najlepiej. Nie potrafimy się cieszyć polskimi sukcesami innowacyjnymi, mamy z tym – mówił prof. Michał Kleiber.

O nowych technologiach w chirurgii małoinwazyjnej mówił prof. dr hab. Tadeusz Wróblewski, a innowacyjnych w urologii – prof. Piotr Chłosta. Operacje wewnątrznaczyniowe w leczeniu chorób tętnic i żył obwodowych to temat referatu prof. Piotra Andziaka, a innowacje w kardiologii – prof. Grzegorza Opolskiego. W swoich wystąpieniach wskazywali między innymi na takie pozytywy wdrażania nowoczesnych metod, jak skrócenie pobytu chorego w szpitalu, lepszy efekt kosmetyczny przeprowadzonego zabiegu, szybszy powrót do zdrowia pacjenta czy zmniejszenie liczby powikłań pooperacyjnych.

Podkreślali także, że niestety, nowe technologie są kosztowne i wymagają długotrwałego uczenia się lekarzy w wysoko wyspecjalizowanych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt ośrodkach.

Na temat pozyskiwania środków na innowacyjne projekty piszą autorzy książki „Pozyskiwanie kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia w opiece zdrowotnej – Tomasz Karkowski i Lucyna Lewandowska. Autorzy omawiają istotę innowacyjności, jej determinanty i ich wpływ na poziom rozwoju polskiej gospodarki. Prezentują różne formy finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, takie jak leasing, franczyza, Private Equity/Venture Capital, Business Angels, środki unijne na Gospodarkę Opartą na Wiedzy oraz platforma New Connect, wraz z konkretnymi przykładami ich zastosowania.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.