Taką informację przekazał Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej \\

Ta opinia została wydana na prośbę Komisji ds. Młodych Lekarzy w związku z przymusowym oddelegowaniem lekarzy na szpitalne oddziały ratunkowe. Jak podkreśla MZ rezydentura jest to szczególny rodzaj umowy o pracę, ściśle określającej czas jej zawarcia, cel oraz sposób realizacji, a wszelkie opóźnienia w realizacji programu skutkują przedłużaniem procesu szkolenia, co jest zjawiskiem niekorzystnym przede wszystkim ze względu na obniżenie efektywności wykorzystania miejsc szkoleniowych.

Źródło: www.nil.gov.pl, stan z dnia 25 sierpnia 2014 r.