Marszałek wspomniał o potrzebie wsparcia obywatelskiego oraz o konieczności podejmowania przez państwo odpowiednich działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Jeszcze 30 lat temu na polskich ulicach nie było widać osób niepełnosprawnych, byli oni zamknięci w swoich domach. Teraz to się zmieniło, jest to powszechne, że osoby niepełnosprawne są w naszym środowisku – dodał Karczewski. 

Na znaczącą zmianę w kontekście możliwości osób niepełnosprawnych zwracał także uwagę Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. 
– Kiedyś walczyliśmy, aby takie osoby mogły pracować. Teraz mówimy o tym, aby praca i jakość życia osób była odpowiednia – podkreślał.

Profesor dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się przedstawił zgromadzonym gościom działania przeprowadzone w ramach projektu „Konstruktywni. Zdrowi–Aktywni–Konstruktywni”, którego celem jest analiza wpływu chorób przewlekłych o podłożu mięśniowo-szkieletowym na obciążenia budżetu poszczególnych państw Unii Europejskiej. Zwracając uwagę na znaczący i postępujący wzrost populacji w wieku podeszłym i podkreślił, że „koszty utrzymania seniora są nawet trzy razy większe niż osoby w wieku produkcyjnym”. Wspomniał też, że osoby niepełnosprawne chcą być obecne na rynku pracy, i chcą być traktowane jak pełnowartościowi pracownicy.

Według informacji, które przedstawił Robert Kwiatkowski, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w Polsce pracuje zaledwie 24 procent osób uznanych za niepełnosprawne, podczas gdy średnia dla krajów Unii Europejskiej to około 45 procent. Zwrócił też uwagę na potrzebę stworzenia takiego systemu zatrudnienia, który będzie przyjazny osobom niepełnosprawnym, a jednocześnie opłacalny dla pracodawcy. Dodał także, że osoby zmagające się z niepełnosprawnością, mają takie same oczekiwania względem pracodawcy jak reszta społeczeństwa i chcą być odpowiednio wynagradzane za pracę, co obecnie nie funkcjonuje właściwie. Jak bowiem podkreślił „rodziny z niepełnosprawnością są o 20 procent biedniejsze od innych rodzin”.

Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii profesor Brygida Kwiatkowska zwróciła uwagę, że w konsekwencji tego, że na przewlekłe choroby zapalne uwarunkowane immunologicznie zapadają przede wszystkim osoby w wieku produkcyjnym, często opuszczają one rynek pracy. Dodała też, że współistniejące z tymi schorzeniami choroby, takie jak nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca czy depresja są nierzadko przyczyną przedwczesnych zgonów. Za sposoby na ograniczenie problemu absenteizmu profesor Kwiatkowska uznała przede wszystkim wczesne wykrycie choroby i rozpoczęcie skutecznego leczenia, utrzymanie sprawności, dobrą współpracę z pracodawcą, a także dostosowanie warunków pracy do możliwości chorego.

Magdalena Władysiuk, prezes Stowarzyszenia CEESTAHC przedstawiła uczestnikom konferencji temat kosztów pośrednich i wpływ przewlekłych chorób zapalnych na rynek pracy.
- Wzrost obciążenia demograficznego będzie związany z koniecznością zwiększania wydatków publicznych na populację nieprodukcyjną, szczególnie ludzi starszych oraz spadek wpływów związany z populacją w wieku produkcyjnym – podkreśliła. 

Organizatorami spotkania poświęconego tematom związanym z aktywnością zawodową osób niepełnosprawnych oraz seniorów byli: Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski, przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się, prof. Bolesław Samoliński i prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Robert Kwiatkowski. 


Źródło: Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się