Dokumentacja medyczna tematem konferencji dla menadżerów
\\

Jesienne Dni Prawa Medycznego to konferencja poświęcona prawnym i zarządczym aspektom prowadzenia dokumentacji medycznej. Odbędzie się w dniach 16-17 października 2014 r. w Jeleniej Górze. Organizatorem spotkania jest firma Mentor przy współudziale wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Sympozjum mające charakter interdyscyplinarny będzie poruszać wiele aspektów związanych z dokumentacją medyczną. Konferencja jest adresowana do osób zarządzających podmiotami leczniczymi, podmiotów wykonujących zawody medyczne oraz prawników specjalizujących się w szeroko rozumianym prawie medycznym.

Sesja dotycząca elektronicznej dokumentacji medycznej jest organizowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Poza tym w programie zaplanowano między innymi sesje dotyczące dokumentacji medycznej jako instrumentu zarządzania ryzykiem oraz praw pacjenta w powiązaniu z dokumentacją medyczną. Omawiane będą także zagadnienia dowodów z dokumentacji medycznej.

Mentor S.A. świadczy usługi doradcze szpitalom i innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia im optymalnej i kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej. Filozofia doradztwa, jaką prezentuje Mentor S.A., nie ogranicza się do standardowego zakresu usług brokerskich. Firma buduje mechanizmy zarządzania ryzykiem w podmiotach leczniczych poprzez wdrażanie programu „Bezpieczny Menedżer” – kompleksu nowych, dodatkowych usług, które rozszerzają dotychczasowy standard obsługi brokerskiej.

Konferencja odbędzie się w Pałacu Wojanów w Jeleniej Górze. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie (pod numerem 75 75 45 300) lub mailowo ().

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl , stan z dnia 10 września 2014 r.

\
Data publikacji: 10 września 2014 r.