W przypadku, kiedy system zweryfikuje prawo takiej osoby do świadczeń, ma ona prawo tak jak dotychczas posłużyć się przedstawianym dokumentem. Fundusz jednakże podkreśla, że pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA nie są uprawnieni do składania oświadczeń o posiadaniu prawa do świadczeń. Osoby nie mające statusu Rezydenta UE zobowiązane są oni do przedstawienia odpowiedniego dokumentu unijnego potwierdzającego fakt ubezpieczenia. Rodzaj dokumentu jakim pacjent powinien się posługiwać uzależniony jest od celu, w jakim dana osoba przebywa na terytorium Polski oraz od charakteru tego pobytu.

Źródło: www.nfz.gov.pl