Obecnie jedynie 1,7 procent stron internetowych spełnia standard dostępności dla osób niepełnosprawnych. Podmioty publiczne powinny dostosować swoje serwisy do nowych standardów do końca maja 2015 roku. Fundacja Widzialni wychodzi naprzeciw tej sytuacji i oddaje do użytkowania gotowe narzędzia i rozwiązania. 

Zainteresowani mogą odwiedzić serwis Polskiej Akademii Dostępności i pobrać stronę www. Na platformie znajduje się zestaw 180 gotowych pakietów stron przygotowanych zgodnie z obowiązującym standardem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Atrakcyjne szablony graficzne wraz z systemem zarządzania treścią są do pobrania za darmo i gotowe do instalacji w dowolnej instytucji.

Z platformy mogą skorzystać nie tylko podmioty publiczne ale również instytucje i firmy, które chcą dostosować swoje strony internetowe dla jak największej liczby użytkowników, niezależnie od używanego przez nich sprzętu, oprogramowania, niepełnosprawności i wieku.

- Ważne, że osoby niepełnosprawne mogą być nie tylko użytkownikami serwisów ale również zarządzać nimi przy pomocy specjalnie przystosowanych paneli administracyjnych” - mówi Wojciech Kulesza, prezes Fundacji Widzialni.

Na platformie znajdują się bezpłatne kursy e-learningowe dotyczące między innymi administrowania serwisem w taki sposób, aby był on dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, niedowidzących i głuchych oraz tworzenia dokumentów tekstowych typu Word i PDF w sposób umożliwiający odczytanie ich przy pomocy programów czytających, z których korzystają osoby niewidome.

Użytkownicy dostają do dyspozycji bezpłatne narzędzia, umożliwiające tworzenie serwisów www dostępnych dla osób o specjalnych potrzebach, wzbogacone o opis dobrych praktyk oraz bazę wiedzy, dotyczącą szeroko pojętej cyfryzacji.

- Warto pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, do końca maja 2015 roku serwisy internetowe podmiotów realizujących zadania publiczne powinny być dostosowane dla osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych i starszych – mówi Artur Koziołek, rzecznik prasowy MAC.

Polska Akademia Dostępności jest realizowana przez Fundację Widzialni. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Kontakt: www.pad.widzialni.org,

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mac.gov.pl, stan z dnia 18 lutego 2015 r.