Zadłużenie dotyczy kredytów i pożyczek, także inwestycyjnych, od których trzeba płacić odsetki. 90.5 procent zobowiązań wymagalnych dotyczą zobowiązania wobec dostawców usług, sprzętu i leków. 

W województwie pomorskim wzrost przedawnionych płatności szpitalnych tylko w ciągu trzech kwartałów 2016 roku wyniósł  aż 81 procent. Natomiast najwięcej zaległych płatności jest na Mazowszu, ich wartość to prawie  450 mln zł, i na Śląsku - 285 mln zł. 

Eksperci zwracają uwagę, że planowana przez resort zdrowia sieć szpitali przyzna publicznym placówkom ryczałty, co utrwali niedobory.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

Czytaj także: Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy?>>>