„Rynek Zdrowia” sugeruje, iż w ustawie o działalności leczniczej może znajdować się błąd. Niedoróbka miałaby polegać na braku jasnego stwierdzenia, iż samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadają osobowość prawną.
Jak czytamy w artykule „Rynku Zdrowia”, „w ustawie o działalności leczniczej, która wejdzie w życie 1 lipca br., jest błąd polegający na tym , że nie mówi ona wprost, że SP ZOZ posiadają osobowość prawną (takiego jednoznacznego zapisu wymaga Kodeks Cywilny)”.
Powstaje pytanie, czy ten brak „może mieć znaczące konsekwencje praktyczne dla szpitali, które nie przekształcą się w spółki i pozostaną samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej”. Jak wynika z analizy, „szpitale pozbawione osobowości prawnej nie będą mogły zawierać umów z dostawcami leków czy sprzętu, układać się z wierzycielami, procesować z NFZ o pieniądze za leczenie chorych, chyba że za każdym razem będą zwracały się do władz samorządowych o pełnomocnictwo do podpisania tej czy innej umowy”.
Ministerstwo Zdrowia nie widzi natomiast prawnego problemu. Jak uważa Rzecznik Resortu Zdrowia Piotr Olechno, „szpitale działające jako SPZOZ zyskały osobowość prawną w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc nowa ustawa nie znosi skutków tego aktu”.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.rynekzdrowia.pl, 14 czerwca 2011 r.

Data publikacji: 15 czerwca 2011 r.