Sprowadzany produkt zawierał fenterminę, pochodną amfetaminy, która również jest zaliczana do substancji psychotropowych. Działanie fenterminy przejawia się pobudzeniem psychoruchowym i zmniejszeniem łaknienia. Do działań niepożądanych należą między innymi bezsenność, nudności i wymioty, obrzęk twarzy, bóle głowy oraz depresja. Używanie tego środka może powodować uzależnienie.

W śledztwie ustalono, że 41-letni obecnie Michał P. oraz działający na jego zlecenie Kamil K. i Patryk B oferowali sprzedaż lekarstw za pośrednictwem internetu. Osoby zainteresowane zakupem środka kontaktowały się na wskazany w ogłoszeniu numer telefonu, a oskarżeni przesyłali lekarstwo pocztowymi przesyłkami pobraniowymi, które były nadawane z urzędów pocztowych na terenie całego kraju. 

Na przesyłkach były wskazywane numery rachunków bankowych, na które operator pocztowy przelewał pieniądze przekazywane przez kupujących. Rachunki bankowe były założone nie tylko przez oskarżonych, ale także przez kilka podstawionych osób. Środkami pieniężnymi gromadzonymi na rachunkach zarządzał Michał P. używając kanałów elektronicznych. W śledztwie stwierdzono, że na rachunki, którymi dysponował Michał P., z tytułu nielegalnej sprzedaży lekarstw wpłynęła łącznie kwota 3 milionów 200 tysięcy złotych. Środki pieniężne były następnie przelewane na inne konta bankowe oraz wypłacane w bankomatach.

Oskarżonym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw, określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne, polegających na wprowadzaniu do obrotu bez wymaganego zezwolenia produktu leczniczego. Ponadto w związku z podejmowaniem działań, polegających na przyjmowaniu na rachunki pieniędzy, które pochodziły z przestępstw, przedstawiono im także zarzuty popełnienia przestępstw tzw. prania brudnych pieniędzy.

Przestępstwo wprowadzania do obrotu bez zezwolenia produktów leczniczych, zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Za przestępstwo tzw. prania brudnych pieniędzy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchani przez prokuratora podejrzani przyznali się do zarzucanych im przestępstw. Złożyli oni wyjaśnienia, które są zgodne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.
Śledztwo przeciwko Michałowi P. zostało zakończone w czerwcu 2016 roku. Prokurator skierował do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z sierpnia 2016 roku oskarżony Michał P. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa w kwocie 3 milionów 200 tysięcy złotych.

Źródło: www.pk.gov.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]