Leki, które mogą powodować negatywne konsekwencje w organizmie pacjenta będą oznaczone czarnym symbolem jak wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i jego treści.

Oprócz czarnego symbolu na ulotce dołączonej do opakowania leków producent będzie musiał również zamieścić informacje gdzie można zgłaszać niepożądane skutki działania leku. Zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo farmaceutyczne takie objawy producentowi zgłosi także przedstawiciel ustawowy chorego, jego lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny.

Przepisy wejdą w życie od 1 stycznia.