Certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji między innymi zapobiega utracie, nadużywaniu i nieautoryzowanym modyfikacjom informacji oraz gwarantuje, że informacje są dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych, a także zapewnia ochronę danych osobowych i przestrzeganie innych przepisów prawa.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest państwową jednostką budżetową powołaną przez ministra zdrowia. Działa od 1 sierpnia 2000 roku. Głównym przedmiotem działalności CSIOZ jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra zdrowia na podstawie prowadzonych analiz.

Centrum odpowiada za monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych za poziomie centralnym i regionalnym.

Poza tym realizuje zadania wspierające rozwój systemów teleinformatycznych, między innymi prowadzi analizy i projekty, które umożliwiają podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości usług medycznych.

CSIOZ odpowiada także za procesy wdrażania i monitorowania projektów oraz funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, prowadzi badania statystyczne, koordynuje, zbiera oraz analizuje dane na użytek polityki zdrowotnej resortu oraz odpowiada za monitorowanie rozwoju e-Zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państwach.

Źródło: www.csioz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]