Jak informuje TVP Info, znacznie wzrosła ilość skarg pacjentów w związku z funkcjonowaniem polskiej służby zdrowia.
Pacjenci coraz częściej mają zastrzeżenia do pracy polskiej służby zdrowia. Jest to efekt rosnącej świadomości własnych praw i możliwości ich egzekwowania. Zgodnie z raportem Rzecznika Praw Pacjenta, „w 2010 r. do RPP trafiło 36 tys. skarg, podczas gdy rok wcześniej było ich tylko 9 tys.".
Najczęściej krytykowane jest utrudnianie dostępu do lekarza i dokumentacji, z czym najgorzej jest na Mazowszu. Skarżono się też na brak poszanowania życia rodzinnego (np. rodzicom niepełnosprawnych dzieci nie pozwalano przebywać na oddziale w nocy lub pobierano za to opłaty). Często łamano też prawa chorych do poszanowania godności i intymności (monitoring w salach, gdzie lekarz bada chorych, czy nieodgradzanie parawanem chorego podczas wykonywania zabiegu w wieloosobowej sali).
Więcej na stronie internetowej TVP Info.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.tvp.info, 12 września 2011 r.
 
Data publikacji: 13 września 2011 r.