Jest to produkt dedykowany diabetykom, pozwalającym na przesyłanie recept i pomiarów poziomu glukozy w sposób zdalny na urządzenia mobilne, co znacząco przyspiesza proces leczenia pacjenta i zmniejszy czas konieczny do przeprowadzenia badania.

Matem pracuje nad rozszerzeniem funkcjonalności aplikacji o możliwość pobierania danych z glukometrów poprzez system bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu i automatycznego ich przesyłania do lekarza.

Spółka Colomedica wywodzi swoją działalność z segmentu reklamy internetowej. Działalność rozpoczęła w 2011 roku.  Z końcem roku 2013 poszerzyła zakres działalności o programowanie aplikacji na urządzenia mobilne i podjęła decyzję o utworzeniu grupy Coleos, mającej skupiać firmy specjalizujące się w nowych technologiach oraz technologiach mobilnych.

Kierunkiem przewodnim są aplikacje działające w segmencie usług mobilnych i świadczących usługi własne (marketing, public relations) w zakresie opieki zdrowotnej. Spółka dokonuje przejęć podmiotów o komplementarnych kompetencjach, poszerzając w ten sposób wachlarz usług dedykowanych poszczególnym grupom targetowym.

Aplikacje opieki zdrowotnej będą preinstalowane na urządzeniach producentów tabletów i smartfonów. Współpraca zakłada również kooperację z producentami i dystrybutorami sprzętu medycznego, przychodniami oraz placówkami medycznymi.

10 marca 2014 roku została podjęta decyzja o zmianie nazwy Coleos na Colomedica S.A.

Cena za udziały objęte przez Colomedica wyniesie 908 00070 zł. Udziały będą stanowiły 49,24 procent kapitału spółki. Colomedica planuje zakup kolejnych czterech udziałów, które dadzą spółce większościowy (51,27 procent) udział w Matem sp. z o.o.