Co nowego w kontraktowaniu świadczeń POZ na 2014 r.?
\\

31 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie w Centrali NFZ, w którym uczestniczyli pracownicy Funduszu oraz reprezentanci Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Podczas narad NFZ przekazało kilka interesujących ustaleń dotyczących zasad kontraktowania oraz finansowania świadczeń w 2014 r. Oprócz informacji o dodatkowych płatnościach za świadczenia dla lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ (za bilanse zdrowia, patronaże dzieci, program profilaktyczny dla osób w wieku 45-65, monitoring wykonywania badań przesiewowych u kobiet, wykonywanie opatrunków ran przewlekłych, pobieranie materiału do cytologii), NFZ zapowiedział zaprzestanie finansowania tzw. pacjentów czerwonych (nieuprawnionych do świadczeń), którzy znajdują się na listach POZ. Jednocześnie NFZ zadeklarował, że nie nałoży kar na świadczeniodawców objętych koincydencją, o ile świadczenia dotyczyły kontynuacji farmakoterapii lub zleceń na pieluchomajtki (zlecenia zaoczne). Przedstawiciele FPZ zaprotestowali przeciwko jakiemukolwiek obniżeniu finansowania POZ. Kolejne spotkanie zaplanowano na wrzesień.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.federacjapz.pl, stan z dnia 2 sierpnia 2013 r.

\
Data publikacji: 2 sierpnia 2013 r.