Nabór dotyczył projektu akredytacji szpitali.  W pierwszej edycji rekrutacji do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowane zostały 44 szpitale spośród 67 zgłoszonych.

Są to przede wszystkim szpitale publiczne, wśród nich między innymi Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Krakowie oraz Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki z Łodzi. Są także szpitale prywatne – Centrum Medyczne HCP z Poznania, Szpital Medicor z Nowego Sącza, Nerfolux z Siemianowic Śląskich oraz Med. Holding S.A. Szpital Specjalistyczny im. Michałowskiego w Katowicach.

CMJ informuje, że w najbliższych dniach będzie się kontaktować ze szpitalami zaproszonymi do udziału w projekcie i informować o formalnościach koniecznych do wypełnienia oraz rodzaju i harmonogramie wsparcia.

Lista szpitali zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna jest na stronie www.cmj.org.pl