CMJ o wprowadzeniu Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej
\\

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Ministerstwo Zdrowia zapraszają do udziału w spotkaniu inicjującym adaptację Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej.

10 grudnia 2012 r. w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie odbędzie się konferencja na temat wprowadzenia Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej w wybranych specjalnościach zabiegowych. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Celem OKK jest zwiększenie bezpieczeństwa chirurgicznego poprzez demokratyzację komunikacji w zespole operacyjnym i identyfikację punktów krytycznych, które, pomyślnie zweryfikowane, w udokumentowany sposób redukują niepomyślny wynik zabiegu operacyjnego. Kartę można wdrożyć w każdym systemie ochrony zdrowia, bez względu na poziom jego finansowania i rozwoju.

Zgodnie z wytycznymi WHO oraz ze względu na konieczność szerszego rozpowszechnienia Karty w polskim systemie ochrony zdrowia, Karta będzie zaadaptowana do specyfiki wybranych specjalności zabiegowych, takich jak: ortopedia, kardiochirurgia, okulistyka, ginekologia, neurochirurgia.

W tym celu CMJ zaprasza na spotkanie dotychczasowych współpracowników, prezesów medycznych towarzystw naukowych oraz konsultantów krajowych dla powyższych specjalności medycznych.

Instytucją koordynującą i merytorycznie nadzorującą tą inicjatywę będzie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.cmj.org.pl, stan z dnia 14 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 14 listopada 2012 r.