Wyróżnione jednostki publiczne to:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie w zakresie działalności Szpitala SPZOZ w Parczewie
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
- Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie
- Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ST. Kryzana w zakresie działalności Szpitala Psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim
- Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
- Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kransnymstawie w zakresie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpital w Krasnymstawie
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w zakresie działalności Szpitala Specjalistycznego MEDICAM Gryfice
- Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w zakresie działalności Szpitala Śląskiego w Cieszynie
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w zakresie działalności Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu
- Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie działalności Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne w Biskupcu

Akredytacje otrzymały także dwie placówki prywatne:
- Boni Fratres Cracoviensis Sp.z o.o. w zakresie działalności Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie - hospitalizacja
- Medicover Sp. z o.o. w zakresie działalności Medicover Opieka Szpitalna w Warszawie

Pięć pierwszych szpitali zdobyło akredytację w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie CMJ.