CMJ: kolejne szpitale z akredytacjami
\\

Trzynaście kolejnych szpitali otrzymało akredytacje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wśród nich jest 11 publicznych i dwa prywatne. Obecnie akredytacje CMJ posiada już 168 placówek.

Wyróżnione jednostki publiczne to:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie w zakresie działalności Szpitala SPZOZ w Parczewie

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

- Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie

- Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ST. Kryzana w zakresie działalności Szpitala Psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim

- Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

- Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kransnymstawie w zakresie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpital w Krasnymstawie

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w zakresie działalności Szpitala Specjalistycznego MEDICAM Gryfice

- Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w zakresie działalności Szpitala Śląskiego w Cieszynie

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w zakresie działalności Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu

- Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie działalności Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne w Biskupcu

Akredytacje otrzymały także dwie placówki prywatne:

- Boni Fratres Cracoviensis Sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie - hospitalizacja

- Medicover Sp. z o.o. w zakresie działalności Medicover Opieka Szpitalna w Warszawie

Pięć pierwszych szpitali zdobyło akredytację w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 r., w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 r. i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie CMJ.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.cmj.org.pl, stan z dnia 8 września 2014 r.

\
Data publikacji: 8 września 2014 r.