Pozostałe to szpitale publiczne lub spółki samorządowe. Akredytację Centrum Monitorowania Jakości otrzymały: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Centrum Onkologii - Instytut M. Skłodowskiej - Curie w zakresie działalności Szpitala Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach, , Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z Warszawy oraz Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala im. Z. Tokarskiego w Żyrardowie.

Pięć pierwszych szpitali zdobyło akredytację w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie certyfikaty ważne są do 15 kwietnia 2017 roku.
Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 152 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.