Karta została wprowadzona w 21 placówkach. Są to: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali z Lublina, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, , Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Lux Med w Warszawie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze , Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. w Żorach, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Świętochłowicach, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, Opolskie Centrum Rehabilitacji oraz SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna jest elementem inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) „Bezpieczna chirurgia ratuje życie", która ma ograniczyć liczbę komplikacji i zgonów operowanych pacjentów.

Wspierając zespoły zabiegowe w ograniczeniu liczby takich zdarzeń, WHO po konsultacjach z lekarzami chirurgii i anestezjologii, pielęgniarkami anestezjologicznymi i operacyjnymi oraz przedstawicielami pacjentów, opracowało Okołooperacyjną Kartę

Kontrolną , która może być stosowana na każdej sali operacyjnej na całym świecie. Karta jest dostępna na stronie: http://www.cmj.org.pl

OKK jest narzędziem służącym do wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa oraz promowania skutecznej komunikacji i dobrej współpracy w multidyscyplinarnym zespole. Karta została zaadaptowana do specyfiki środowiska chirurgii w Polsce przez Ośrodek Współpracy z WHO w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Lista szpitali, które stosują kartę, jest dostępna na stronie www.cmj.org.pl