Centrum Monitorowania Jakości informuje, że są wolne miejsca na przeprowadzenie wizyt akredytacyjnych w IV kwartale 2012 roku w ramach projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu na lata 2013-2014 łącznie ze szpitalami wpisanymi na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego to 21-23 listopada 2012 r.

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej, a podmiot niepubliczny jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).

Źródło: www.cmj.org.pl