Całkowita wartość projektu wyniosła 1 188 030,63 zł,  z czego wnioskowana kwota dofinansowania z Funduszy UE to 547 772,62 zł.

Celem projektu było uruchomienie poradni laryngologicznej, audiologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej w Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego Mavit w Katowicach. W ramach inwestycji zakupiono aparaty medyczne, wyposażenie gabinetów, a nowoczesne zestawy komputerowe wspierające prawidłowe funkcjonowanie poradni.

Centrum Medyczne Mavit prowadzi w Katowicach Szpital Specjalistyczny przy ulicy Szopienickiej, który oferuje usługi diagnostyczne oraz operacyjne z zakresu laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz okulistyki.

W Warszawie Mavit prowadzi szpital okulistyczny mieszczący się przy ulicy Podleśnej 61, na Bielanach oraz ośrodek okulistyczny przy ulicy Migdałowej na Ursynowie.

Rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podmiotach leczniczych poświęcone jest opracowanie „Środki unijne w rachunkowości podmiotów leczniczych” autorstwa Marii Hass-Symotiuk, Magdaleny Kludacz i Aleksandry Szewieczek..

W opracowaniu przedstawiono rozwiązania stanowiące zobrazowanie zasad odrębnego (w ramach funkcjonującego systemu rachunkowości) ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących pozyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich..
Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.