W październiku 2016 roku chiński rząd zatwierdził plan działania pn. "Healthy China 2030", w ramach którego zobowiązał się, że znacząco poprawi zdrowie swoich obywateli w ciągu najbliższych 15 lat. Według prognoz, do roku 2030 wartość chińskiego rynku opieki zdrowotnej sięgnie 2,3 biliona USD. Inicjatywa ta wpisuje się w plany pogłębiania reform strukturalnych po stronie podaży w 2017 roku dzięki znacznemu zmniejszaniu nadwyżek produkcji i zwiększaniu skutecznej podaży, co będzie wymagało zaostrzenia wymogów w branży opieki zdrowotnej. Okres następnych 15 lat będzie charakteryzować się wzrostem inwestycji i zmianami w tym sektorze.

Konferencja "Healthcare China 2017" organizowana przez Reed Sinopharm Exhibitions (RSE) oferuje inwestorom z całego świata możliwość lepszego poznania dynamiki sektora opieki zdrowotnej w Chinach. Organizowana w dniach 13-14 maja 2017 w hotelu Pullman w Szanghaju konferencja przyciągnie liderów wielkich przedsiębiorstw, przedstawicieli rządowych organów regulacyjnych, liderów opinii, naukowców i przedsiębiorców. Jej tematyka obejmie trzy główne obszary zainteresowania inwestorów - sektor biomedyczny, wyrobów medycznych i usług medycznych.

Według prognoz opublikowanych w ostatnim raporcie przygotowanym przez firmę McKinsey & Co., skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) rynku opieki zdrowotnej w Chinach ma wynieść około 12 procent i do roku 2020 osiągnąć wartość biliona USD, podczas gdy w 2011 roku wynosiła ona 357 miliardów USD. Uwzględniając kluczowe przemiany technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja, organizatorzy konferencji "Healthcare China 2017" zaprosili dyrektora generalnego spółki IBM Watson, który ma wygłosić prelekcję pt. "Przyszłość sztucznej inteligencji w przemyśle medycznym". Branżowi eksperci będą również rozmawiać o tendencjach rynkowych i poddawać analizie programy rządowe ukierunkowane na promowanie wielopoziomowego systemu opieki zdrowotnej, zapewnienie skutecznych dostaw leków i gospodarowania nimi.

Chiński rynek opieki zdrowotnej przyciąga coraz więcej inwestycji ze strony inwestorów z całego świata zainteresowanych wejściem na chiński rynek lub zwiększeniem swojej obecności na nim. Targi "Healthcare China 2017", w których weźmie udział sześćdziesiąt obecnie najbardziej innowacyjnych firm z sektora opieki zdrowotnej w Chinach i co najmniej 500 wpływowych prezesów spółek i partnerów czołowych firm inwestycyjnych, dostarczą firmom medycznym okazji do zaprezentowania wysokiej jakości swoich wyrobów i procesów technologicznych, jak również do zapoznania się z chińskimi przepisami i procedurami obowiązującymi w tym sektorze. (Centrum Prasowe PAP)