W Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) powstał Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. To pierwszy tego typu ośrodek otaczający opieką osoby chore psychicznie z terenu powiatu.

Środowiskowy Dom Samopomocy obejmie wsparciem terapeutycznym 60 osób i ich rodziny. Z pomocy materialnej będzie korzystać minimum 200 osób. W placówce znajdzie pracę 14 osób.

Obiekt powstał przy Szosie Grudziądzkiej. Zajmuje dwupiętrowy budynek o powierzchni 960 metrów kwadratowych. Mieści pomieszczenia terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, magazyn żywności dla najuboższych oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Koszt realizacji inwestycji to blisko 4 miliony złotych. Część środków na ten cel - 2 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizacja inwestycji trwała od listopada 2014 roku. Otwarcie placówek odbyło się 7 października 2015 roku.

Caritas Diecezji Toruńskiej prowadzi także Centrum Pielęgnacji w Toruniu i Działdowskie Centrum Caritas oraz placówki oferujące pomoc osobom ubogim, bezdomnym lub młodzieży z rodzin patologicznych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl, stan z dnia 9 października 2015 r.