Lekarz Piotr Z., który 24 lutego 2013 roku pełnił dyżur na oddziale pediatrycznym, został oskarżony o to, że skierował 3,5 miesięcznego chłopca znajdującego się w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia na konsultację laryngologiczną transportem własnym przed przyjęciem go na oddział i wykonaniem pełnego badania fizykalnego i zleceniem badań dodatkowych.

Lekarzowi zarzucono, że nie weryfikował stanu zdrowia dziecka w kolejnych godzinach po przyjęciu na oddział oraz nie zlecił wykonania badań gazometrycznych i nie wdrożył resuscytacji płynowej po rozpoznaniu u niego sepsy, co spowodowało eskalację poziomu bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjenta oraz zaprzepaściło szansę na uratowanie jego życia.

Ewie G., która 24 lutego 2013 roku pełniła funkcję lekarza dyżurnego na pediatrycznej izbie przyjęć, zarzucono, że odmówiła przyjęcia do szpitala dziecka znajdującego się w stanie bezpośredniego  niebezpieczeństwa utraty życia, bez zlecenia wykonania badań laboratoryjnych krwi i moczu oraz nakazała rodzicom dziecka uzyskanie skierowania od lekarza pomocy doraźnej, co nie jest konieczne w przypadku stanów nagłych.

Zarzut wobec lekarzy dotyczą czynu z art. 160 § 2 kk w zw z art. 160 § 1 kk.

Dyspozytorka Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie Elżbieta S. została oskarżono o to, że nie udzieliła pomocy dziecku, odmawiając wysłania do niego karetki pogotowia, nie pogłębiając wywiadu i kierując jego rodziców do ambulatorium, a nie do szpitala.

Jest to przestępstwa z art. 162 § 1 kk.

Piotr Z. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, w których opisał proces przyjmowania chłopca na oddział oraz proces jego leczenia i diagnozowania. Elżbieta S. i Ewa G. nie przyznały się do popełnienia zarzucanego jej  czynu i odmówiły składania wyjaśnień.


Przestępstwo z art. 160 § 1 kk w zw z art. 160 § 2 kk (przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka przez osobę na której ciąży obowiązek opieki – zarzuty lekarzy) zagrożone jest  karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Przestępstwo z art. 162 § 1 kk ( przestępstwo nieudzielenia pomocy – zarzut dyspozytorki pogotowia) zagrożone jest  karą do 3 lat pozbawienia wolności.