Zarzut postawiony dyspozytorce dotyczy tego, że kobieta nie udzieliła pomocy 3,5 miesięcznemu chłopcu znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, odmawiając wysłania do chorego dziecka karetki pogotowia, nie pogłębiając wywiadu i kierując jego rodziców do ambulatorium. Jest to przestępstwa z art. 162 § 1 kk, czyli przestępstwo nieudzielenia pomocy, zagrożone karą do3 lat pozbawienia wolności.

Natomiast Ewa B., która pełnika funkcję lekarza dyżurnego na pediatrycznej izbie przyjęć odmówiła przyjęcia chłopca do szpitala, bez zlecenia wykonania badań laboratoryjnych krwi i moczu oraz nakazała rodzicom dziecka uzyskanie skierowania od lekarza pomocy doraźnej , co nie jest konieczne w przypadku stanów nagłych i spowodowało wzrost bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz zmniejszyło szansę na uratowanie jego zdrowia. Jest to przestępstwo z art. 160 § 1 kk w zw z art. 160 § 2 kk ( przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka przez osobę na której ciąży obowiązek opieki) zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce 24 lutego 2013 roku w Chełmie. W sprawie tej wywołano kompleksową opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej, pediatrii i chorób zakaźnych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jak wynika z komunikatu rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie, obie kobiety przesłuchane w charakterze podejrzanych  nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówiły składania wyjaśnień.

Prokuratura Rejonowa w Chełmie sporządziła postanowienie o przedstawieniu zarzutów przeciwko lekarzowi pediatrze z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie o czyn z . art. 160 § 2 kk w zw z art. 160 § 1 kk , które z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność podejrzanego nie zostało jeszcze ogłoszone.
Jest to przestępstwo z art. 162 § 1 kk ( przestępstwo nieudzielenia pomocy) zagrożone karą do3 lat pozbawienia wolności.

Przestępstwo z art. 160 § 1 kk w zw z art. 160 § 2 kk ( przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka przez osobę na której ciąży obowiązek opieki) zagrożone jest  karą do 5 lat pozbawienia wolności.