Projekt powstaje pod egidą dr Grzegorza Adamczyka, założyciela kliniki i wieloletniego lekarza-opiekuna polskiej kadry narodowej siatkarzy.

– Produkty skierowane do osób uprawiających sport to nowy trend na rynku, a wynika z faktu niespełniania oczekiwań co do skutecznego leczenia urazów i rehabilitacji przez publiczny system zdrowia. Wykonanie pełnej diagnostyki i realizacja całego procesu leczenia bywa tak rozciągnięte w czasie, że uniemożliwia szybki powrót do aktywności. Działania medyczne mają często charakter jedynie interwencyjny, nie są więc sprofilowane na długofalowe potrzeby profesjonalnych zawodników. Uważamy, że opieką medyczną skierowaną do tej grupy pacjentów powinny zajmować się wyspecjalizowane ośrodki, gotowe zarówno od strony koordynacji procesu jak i zasobów medycznych, zrealizować potrzeby klienta – powiedział Jan Stanclik z CM Gamma.

Czytaj: Tytuł FIFA Medical Clinic of Excellence dla Carolina Medical Center >>>
 
Eksperci Centrum Medycznego Gamma we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym wypracowali polisy ubezpieczeniowe dla sportowców amatorów i zawodowców. Polisy te, za relatywnie niskie składki, które dla przykładu w najwyższej grupie ryzyka zaczynają się od nieco ponad 100 zł miesięcznie, umożliwiają sfinansowanie pełnego zakresu diagnostyki, zabiegów operacyjnych oraz rehabilitacji.

– Oferujemy możliwość bezgotówkowego skorzystania z leczenia w naszym szpitalu, obejmującego zaawansowaną diagnostykę i procedury operacyjne, a nie jedynie zadośćuczynienie za szkodę w formie wypłaty świadczenia pieniężnego. U podstaw naszych działań leży idea objęcia zawodnika profesjonalną opieką medyczną od najmłodszych lat, a później kompleksowa opieka dająca szybki dostęp do niezbędnej diagnostyki i zabiegów operacyjnych oraz profesjonalną rehabilitację. Pacjent uprawiający sport i leczący się w Centrum Gamma uzyskuje pełną informację na temat swojego urazu oraz zostaje poinformowany kiedy może bezpiecznie wrócić do treningów – komentuje Jan Stanclik.
 
Centrum Medyczne Gamma zostało założone przez dr. Grzegorza Adamczyka, wcześniej założyciela i udziałowca Carolina Medical Center oraz wieloletniego lekarza-opiekuna polskiej reprezentacji narodowej w siatkówce. Obecnie CM Gamma opiekuje się podopiecznymi Fundacji Kamili Skolimowskiej w ramach świadczeń medycznych ambulatoryjnych i szpitalnych. Klinika jest również partnerem medycznym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego MOS Wola i UMKS Wola (współpraca niekomercyjna), dzięki któremu najzdolniejsza młodzież ma możliwość udziału w systemie zawodów sportowych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe. CM Gamma realizuje także świadczenia medyczne dla siatkarzy AZS Politechniki Warszawskiej i współpracuje – wspólnie z Centrum Rehabilitacji Sportowej – z Polskim Związkiem Tenisowym.