Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Czas realizacji projektu został określony na lata 2016-2019.

Projekt nosi nazwę „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym”. Jego celem jest ewaluacja przedkliniczna i rozwój kliniczny (I i IIa faza badań z udziałem pacjentów) innowacyjnego, opracowanego przez spółkę kandydata na lek w terapii chorób o podłożu immunologicznym. 

To kolejny projekt z dofinansowaniem realizowany w Centrum Badawczo-Rozwojowym Celon Pharma S.A.

- Nadmierna aktywacja szlaku JAK/STAT została potwierdzona w chorobach o podłożu immunologicznym. W tym przypadku rola kinaz JAK polega na indukcji i utrzymaniu stanu zapalnego. Dlatego tez prowadzone w tym obszarze badania potwierdziły iż hamowanie kinaz JAK może stanowić efektywną ścieżkę terapeutyczną w szerokiej gamie wskazań, na przykład w onkologii poprzez zahamowanie nadmiernego wzrostu i proliferacji komórek (inhibitor JAK2 w zespołach mieloproliferacyjnych i białaczkach) czy w immunologii dzięki regulacji wydzielania cytokin prozapalnych (inhibitor JAK1 w przewlekłych chorobach płuc o podłożu zapalnym) oraz w transplantologii ze względu na działanie immunosupresyjne (hamowanie kinazy JAK3). W przypadku realizowanego przez nas projektu koncentrujemy się na rozwoju klinicznym kandydata na lek w chorobach o podłożu immunologicznym – wyjaśnia dr Jerzy Pieczykolan, kierownik Działu Badań Przedklinicznych, Celon Pharma S.A.

Dr n med. Maciej Wieczorek, prezes Zarządu Celon Pharma S.A. podkreśla, że istnieje ogromna potrzeba stworzenia nowych leków, stosowanych w chorobach o podłożu immunologicznym, równie skutecznych jak sterydy, ale jednocześnie łagodniejszych. 


Czytaj: Rynek aptek - co się zmieni?>>>


- Takimi lekami są właśnie tzw. inhibitory kinaz JAK, które wykazują wysoką efektywność, porównywalną z działaniem sterydów w wielu wskazaniach, jednakże pozbawione są typowych dla sterydów efektów ubocznych. Nasz inhibitor kinazy JAK może być jedną z najlepszych molekuł w swojej klasie. Choroby o podłożu immunologicznym to jednocześnie bardzo atrakcyjny biznesowo rynek a także jedno z ważniejszych wskazań terapeutycznych. Prace nad bezpiecznymi inhibitorami JAK prowadzą firmy europejskie, amerykańskie czy japońskie. Cieszę się, że możemy dołączyć do tego wyścigu, właśnie dzięki środkom pozyskanym w ramach POIR – mówi prezes Wieczorek.

Źródło: Celon Pharma