Z przeprowadzonego na początku marca 2016 roku badania wynika między innymi, że większość ankietowanych uważa, iż kobieta powinna mieć możliwość przerwania ciąży w sytuacji, w której zagraża ona jej życiu (80 procent wskazań), zdrowiu (71 procent) albo poczęcie nastąpiło w wyniku gwałtu lub kazirodztwa (73 procent) Ponad połowa badanych (53 procent) dopuszcza też legalność przeprowadzenia aborcji, jeżeli wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone.
 
Równocześnie większość respondentów sprzeciwia się dopuszczalności aborcji z powodu sytuacji materialnej (75 procent), osobistej (75 procent) albo niechęci do posiadania dzieci (76 procent).
 
Skrajne deklaracje - jednoznacznie za legalnością aborcji w każdym z powyższych przypadków, jak i te niedopuszczające aborcji - należą, jak zaznaczają autorzy opracowania, do rzadkości (to odpowiednio 8 i 6 procent badanych).
 
Sondaż pokazuje, że 66 procent ankietowanych zgadza się z opinią, że "zawsze i niezależnie od okoliczności ludzkie życie powinno być chronione od poczęcie do naturalnej śmierci"; ci którzy uważają jednocześnie, że kobieta nie może mieć prawa do aborcji "na życzenie" stanowią 38 procent respondentów.
 
 
Jeśli chodzi o kobiety - jak wynika z sondażu CBOS - respondentki w wieku rozrodczym częściej sprzeciwiają się "aborcji na życzenie" (55 procent), ale równocześnie częściej też negują twierdzenie, że życie ludzkie powinno być chronione "zawsze i niezależnie od okoliczności" (32 procent).
 
Według badania wzrosła liczba osób, które opowiadają się za zawężeniem spectrum okoliczności, w których prawo dopuszczałoby wykonanie aborcji. Obecnie taką postawę reprezentuje co drugi respondent (o 7 pkt procentowych więcej niż w 2012 roku).
 
Autorzy sondażu podsumowują, że obecny stan prawny dopuszczający dokonanie aborcji w określonych przypadkach, postrzegany niekiedy jako tymczasowy kompromis, jest akceptowany przez opinię publiczną.
 
W połowie marca 2016 do marszałka Sejmu wpłynęło zawiadomienie o zawiązaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop aborcji", która będzie zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy całkowicie zakazującej usuwania ciąży.
 
W projekcie znajdują się zapisy uchylające obecne przepisy dotyczące możliwości przeprowadzenia legalnej aborcji. W myśl aktualnie obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży, można tego dokonać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, np. gwałtu. Projekt nakłada także na administrację rządową i samorządową obowiązek pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matek i ich dzieci poczętych w wyniku czynu zabronionego.
 
W niedzielę 3 kwietna 2016, w wielu polskich miastach, odbyły się protesty przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego.
 
Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 2 a 9 marca 2016, na grupie liczącej 1034 osoby.(pap)
Dowiedz się więcej z książki
Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy [EBOOK PDF + EPUB]
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł